تجریش بورس
1399/08/11
17:08
دلار شد 28500 تهران شارپی میاد بالا چه خبره جز اینکه دقیقا چیزی که گفتم نباشه

دلار شد ۲۸۵۰۰ تهران شارپی میاد بالاچه خبره جز اینکه دقیقا چیزی که گفتم نباشه

انتهای خبر

0
0