بورس پلنر
1399/09/30
08:52
📌پیش‌گشایش بازار روز جاری نمادهای #بوعلی #فروس #وتوصا #تکمبا پرحجم‌ترین صف‌های خرید مرحله پیش‌گشایش بازار بورس هستند. #زاگرس #وکبهمن #کگهر #کوث...

📌پیش‌گشایش بازار روز جارینمادهای #بوعلی #فروس #وتوصا #تکمبا پرحجم‌ترین صف‌های خرید مرحله پیش‌گشایش بازار بورس هستند.#زاگرس #وکبهمن #کگهر #کوثر نیز برترین تقاضاهای بازار فرابورس را تشکیل داده اند.۹۹/۹/۳۰@bourse_planner۱

انتهای خبر

0
0