کدال۳۶۰
1401/02/27
22:49
#فجهان #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/12/29(اصلاحیه) ▪️ شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/12/29 معادل ...

#فجهان


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)▪️ شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ معادل ۱۵,۸۱۴,۵۷۴ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه ماه قبل ۱۰۷٪ افزایش داشته است.▪️«فجهان» با سرمایه ثبت شده ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۰۸,۴۸۲,۶۹۳ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه ماه قبل ۱۷٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۲-۲۷ ۲۲:۴۹:۵۶ (۸۸۲۲۲۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0