رویال بورس
1399/08/25
12:02
#بالاس هم بعد از اصلاح زمانی و قیمتی عالی و رسیدن به محدوده حمایتی و حجم خوبی که دیروز معامله شد امروز به صف خرید رسید

#بالاس هم بعد از اصلاح زمانی و قیمتی عالی و رسیدن به محدوده حمایتی و حجم خوبی که دیروز معامله شد امروز به صف خرید رسید


انتهای خبر

0
0