کارگزاری آبان
1399/09/19
09:09
📈فلزات اساسی امروز معاملات خود را نسبتا پر تقاضا آغاز کردند.#فملي٬ #فولاد٬ #ذوب٬ #فخوز٬ #فسرب و #فولاي از جمله نمادهای مثبت و متعادل گروه اند.#وتوك...

📈فلزات اساسی امروز معاملات خود را نسبتا پر تقاضا آغاز کردند.#فملی٬ #فولاد٬ #ذوب٬ #فخوز٬ #فسرب و #فولای از جمله نمادهای مثبت و متعادل گروه اند.#وتوکا٬ #فنوال٬ #فمراد٬ #فنورد٬ #فپنتا٬ #فرآور و #فسازان نماهای مورد توجه گروه اند.#فوکا پر عرضه داد و ستد می شود.


انتهای خبر

0
0