بورس نامه
1399/08/26
10:53
خیلی از سهم های بازار الگوی تیک صعودی تکمیل کردن این یعنی احتمال زیاد بازار فردا مثبته البته اگر مجدد عرضه ها زیاد نشه

خیلی از سهم های بازار الگوی تیک صعودی تکمیل کردن


این یعنی احتمال زیاد بازار فردا مثبته


البته اگر مجدد عرضه ها زیاد نشهانتهای خبر

0
0