بتاسهم
1399/09/23
08:04
نمادهای #فسازان، #غپینو، #لبوتان، #تیپیکو و #ثفارس با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام، به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني توسط ناشر متو...

نمادهای #فسازان، #غپینو، #لبوتان، #تیپیکو و #ثفارس با توجه به تغییرات بیش از ۵۰ درصدی قیمت سهام، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی توسط ناشر متوقف شد.


انتهای خبر

0
0