همفکران
1401/02/21
12:39
#جریان_نقدینگی 📌 نمادهای معاملاتی با بیشترین ورود و خروج نقدینگی در بازار امروز تراز نقدینگی حقیقی ها مثبت و بیش از 285 میلیارد تومان پول از سوی ...

#جریان_نقدینگی📌 نمادهای معاملاتی با بیشترین ورود و خروج نقدینگیدر بازار امروز تراز نقدینگی حقیقی ها مثبت و بیش از ۲۸۵ میلیارد تومان پول از سوی حقیقی ها جذب بازار شد. نمادهای #ملت و #وغدیر بیشترین ورود پول را از سوی سهامداران خرد داشتند و #شستا و #شبندر با بیشترین حمایت حقوقی همراه بودند. ارزش معاملات خرد نیز به ۶.۳ هزار میلیارد تومان به ثبت رسید (این رقم با احتساب معاملات خرد سهام و حق تقدم و صندوق های قابل معامله سهامی می باشد).


Hamfekran.com


@Agahmoshaverانتهای خبر

0
0