سهم گلچین
1400/07/03
17:33
#لوتوس اطلاعیه 1400/07/03 *تامین سرمایه لوتوس پارسیان* خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ 9,0...

#لوتوس


اطلاعیه ۱۴۰۰/۰۷/۰۳


*تامین سرمایه لوتوس پارسیان*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده


تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه


از مبلغ ۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۷۸درصد)


از محل مطالبات و آورده ی نقدی سهامداران


۶۷ درصد قطعی و ۱۱۱ درصد در اختیار هیئت مدیرهانتهای خبر

0
0