کدال۳۶۰
1400/11/23
13:34
#قشیر توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده ▪ در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری 844932در تاریخ 1400/11/18 به استحضار می رساند...

#قشیر


توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده▪ در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری ۸۴۴۹۳۲در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ به استحضار می رساند توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده به پیوست ارسال گردید.
۱۴۰۰-۱۱-۲۳ ۱۳:۳۴:۴۵ (۸۵۳۲۷۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0