کانال افزایش سرمایه
1401/06/02
14:21
👆👈#وبهمن #افزایش_سرمایه 🔶 مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه 🔸 سرمایه فعلی : 2,750,000,000,000 ریال 🔺 میزان افزایش سرمایه : 11,250,000,000,00...

👆👈#وبهمن #افزایش_سرمایه🔶 مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه🔸 سرمایه فعلی : ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔺 میزان افزایش سرمایه : ۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔰 درصد افزایش سرمایه : ۴۰۹٪💬 موضوع افزایش سرمایه : اصلاح ساختار مالی
🔷 محل تامین افزایش سرمایه :▪ سود انباشته ۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۴۰۱/۰۶/۰۲ ۱۳:۵۳:۱۳مشاهده اطلاعیهمشاهده نماد


_________


، عرضه اولیه، پروکسی 👇[ اتصال به پروکسی‌‌تمام‌نت‌ها ]


Join ↯


/ Connect To proxy

انتهای خبر

0
0