همفکران
1399/08/21
19:12
#خبرهای_موثر 📌موافقت بانک مرکزی با تزریق نقدینگی به بانک‌های متقاضی بانک مرکزی با تزریق ۲۶.۷ هزار میلیارد ریال نقدینگی با حداقل نرخ ۲۰ درصد به بان...

#خبرهای_موثر


📌موافقت بانک مرکزی با تزریق نقدینگی به بانک‌های متقاضیبانک مرکزی با تزریق ۲۶.۷ هزار میلیارد ریال نقدینگی با حداقل نرخ ۲۰ درصد به بانک‌های متقاضی موافقت کرد. معاملات مربوط به این عملیات توسط کارگزاری بانک مرکزی در روز چهارشنبه (۲۱ آبان ماه) انجام شد/مهرانتهای خبر

0
0