بورس۲۴
1401/02/29
15:38
«خمهر» افزایش نرخ گرفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت مهرکام پارس اعلام داشت افزایش نرخ جهت محصولات اصلی اخذ شده از مشتری عمده می باشد. که میانگین افزایش قیمت محصولات انواع سپر در این فروش اعلام می گردد.

«خمهر» افزایش نرخ گرفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت مهرکام پارس اعلام داشت افزایش نرخ جهت محصولات اصلی اخذ شده از مشتری عمده می باشد. که میانگین افزایش قیمت محصولات انواع سپر در این فروش اعلام می گردد.

خه
انتهای خبر

0
0