پیامهای ناظر بازار
1399/08/18
10:13
توقف نماد (قشیر۱) - اطلاعات با اهمیت گروه الف

به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (قشیر۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت قند شیروان قوچان و بجنورد متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور ۶۰ دقیقه پس از انتشار این پیام، به صورت حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

انتهای خبر

0
0