کدال۳۶۰
1399/10/07
11:30
#کوثر #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/09/30 ▪ شرکت بیمه کوثر طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/09/30 از محل فروش حق بیمه 1,987,362 می...

#کوثر


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰▪ شرکت بیمه کوثر طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ از محل فروش حق بیمه ۱,۹۸۷,۳۶۲ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد ۱ ماهه مشابه سال قبل ۳۱۸٪ افزایش داشته داشته است.


شرکت در این ماه تراز مثبت ٪۱۶۱ را ثبت نموده است▪ کوثر با سرمایه ثبت شده ۶,۴۸۵,۰۳۱ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ از محل فروش حق بیمه ۵,۴۳۱,۸۱۶ میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل ۵۹٪ افزایش داشته داشته است.


شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت ٪۱۱۲ را ثبت نموده است۱۳۹۹-۱۰-۰۷ ۱۱:۳۰:۲۰ (۷۰۶۶۴۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0