همفکران
1400/12/22
17:01
#کدال #شفاف_سازی #بکاب 📌 منتفی شدن بدهی احتمالی موضوع بدهي: تسهیلات شرکت گسترش پیام شرح: با پیگیری مدیریت شرکت و پرداخت بدهی تسهیلات بانک صادر...

#کدال


#شفاف_سازی


#بکاب📌 منتفی شدن بدهی احتمالیموضوع بدهی: تسهیلات شرکت گسترش پیامشرح: با پیگیری مدیریت شرکت و پرداخت بدهی تسهیلات بانک صادرات توسط شرکت گسترش صنایع پیام طرح دعوی علیه این شرکت (صنایع جوشکاب یزد) به عنوان ضامن و همچنین رفع توقیف از موجودی و ماشین آلات صورت پذیرفت و پرونده بدهی احتمالی از این بابت مختومه گردید.Hamfekran.com


@Agahmoshaverانتهای خبر

0
0