بورس۲۴
1402/01/19
14:33
روز تاریخی بورس؛ ورود قدرتمند پول و صعود شاخص به قله ۲,۲ میلیون واحد

ارزش معاملات خرد با حدود ۴۲ درصد افزایش نسبت به روز چهارشنبه به بالاتر از ۱۵,۷ همت رسید. بیشترین معاملات در گروه های خودرو و ساخت قطعات، فلزی، شیمیایی، بانکی و فرآورده های نفتی انجام شد.

روز تاریخی بورس؛ ورود قدرتمند پول و صعود شاخص به قله 2,2 میلیون واحد

بورس۲۴ : ارزش معاملات خرد با حدود ۴۲ درصد افزایش نسبت به روز چهارشنبه به بالاتر از ۱۵,۷ همت رسید. بیشترین معاملات در گروه های خودرو و ساخت قطعات، فلزی، شیمیایی، بانکی و فرآورده های نفتی انجام شد.


تراز پول خرد بازار مثبت ۱,۲۵۰ میلیارد تومان بود. در صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله اما منفی ۱,۲ همت شد.


گروه های استخراج کانه های فلزی، دارویی، مخابرات و فراورده های نفتی شاهد بیشترین تزریق پول خرد بودند. اما گروه سرمایه گذاری ها متحمل عمده ترین خروج پول خرد شد. پس از آن گروه های فلزی و عمده فروشی قرار گرفتند که با حمایت حقوقی ها همراه شدند.


بیشترین خریدهای حقیقی از حقوقی شامل نمادهای ومعادن، اخابر، وبصادر، رمپنا، غدیس، حفارس، برکت، کرمان، شستا، شبریز و ذوب بودند. نمادهای فولاد، واحیا، وبملت، فملی، فارس، حکشتی، وخارزم، ولساپا و خبنیان با عمده ترین فروش حقیقی به حقوقی مواجه شدند.


در نتیجه داد و ستدهای روز جاری شاخص کل بیش از همه به مدد نمادهای فولاد، فملی، شستا، وامید، پارس، ومعادن و تاپیکو حدود ۶۵ هزار واحد معادل ۳,۰۴ درصد صعود کرد و خود را به ارتفاع ۲ میلیون و ۲۰۲ هزار واحد رساند. شاخص هموزن نیز با بیش از ۲۵ هزار واحد رشد در ارتفاع ۶۷۶ هزار واحد آرام گرفت.


شاخص فرابورس هم ۸۶۹ واحد صعود کرد و به ارتفاع ۲۷ هزار و ۵۹ واحدی رسید.

انتهای خبر

0
0