بورس۲۴
1401/04/06
17:12
«شکام» از اتمام تعهدات خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز بیان داشت تضامین این شرکت بابت تضمین وام شرکت پترو پالایش نگر اندیش نزد بانک ملت آزاد گردید و تعهد توسط شرکت پترو پالایش نگر اندیش و سهامداران آن، جایگزین شد.

«شکام» از اتمام تعهدات خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز بیان داشت تضامین این شرکت بابت تضمین وام شرکت پترو پالایش نگر اندیش نزد بانک ملت آزاد گردید و تعهد توسط شرکت پترو پالایش نگر اندیش و سهامداران آن، جایگزین شد.

شکام
انتهای خبر

0
0