پیامهای ناظر بازار
1399/11/11
08:05
ادامه پذیره‌نویسی اوراق مرابحه عام دولت (واجد شرایط خاص)

به اطلاع می‌رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره ۲۴۷۵/ن/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ این شرکت، اوراق مرابحه عام دولت ۶-شرایط خاص ۰۲۱۰ در نماد معاملاتی (اراد۶۰۱) و نمونیک G۶۰Q۱ ، اوراق مرابحه عام دولت ۶۴-شرایط خاص ۰۱۱۱ در نماد معاملاتی (اراد۶۴۱) و نمونیک G۶۴Q۱ و اوراق مرابحه عام دولت ۶۵-شرایط خاص ۰۲۱۰ در نماد معاملاتی (اراد۶۵۱) و نمونیک G۶۵Q۱ و اوراق مرابحه عام دولت ۷۰-شرایط خاص ۰۱۱۲ در نماد معاملاتی (اراد۷۰۱) و نمونیک G۷۰Q۱ با قیمت اسمی هر ورقه ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال از روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ لغایت دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ پذیره‌‌نویسی می‌شود. در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروری است: ۱) مدت اوراق در نماد معاملاتی (اراد۶۰۱) ۳۷ ماه و نرخ ۱۷٪ ، در نماد معاملاتی (اراد۶۴۱) ۲۵ ماه و نرخ ۱۶٪ و در نماد معاملاتی (اراد۶۵۱) ۳۶ ماه و نرخ ۱۷٪ و در نماد معاملاتی (اراد۷۰۱) ۲۵ ماه و نرخ ۱۶٪ می باشد. ۲) اوراق با شرایط خاص و فاقد متعهد پذیره‌نویس وتسویه و پایاپای این اوراق به صورت T+۱ می‌باشد ۴) پس از اتمام پذیره‌نویسی، معاملات ثانویه این اوراق در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران آغاز می‌گردد. برای اطلاع از جزییات بیشتر درباره این اوراق می‌توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وبسایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمایید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران

انتهای خبر

0
0