سلامت بورس
1399/08/26
09:39
✅وبملت با حمایت روانی 400 تومانی که بعیده از دست بره و خطوط داینامیکی که ساپورت میکنند .... 500 تومان و 660 تومان مقاومت های پیش رو

✅وبملت



با حمایت روانی ۴۰۰ تومانی که بعیده از دست بره و خطوط داینامیکی که ساپورت میکنند ....



۵۰۰ تومان و ۶۶۰ تومان مقاومت های پیش رو



انتهای خبر

0
0