بورس۲۴
1400/10/26
13:04
ادامه سقوط بورس

ارزش معاملات خرد به محدوده ۲،۱۷۰ میلیارد تومان رسید که با رشد اندک یک درصدی نسبت به دیروز همراه شد.

ادامه سقوط بورس

بورس۲۴ : ارزش معاملات خرد به محدوده ۲،۱۷۰ میلیارد تومان رسید که با رشد اندک یک درصدی نسبت به دیروز همراه شد. بیشترین ارزش معاملات مربوط به صنایع محصولات شیمیایی، خودرو و ساخت قطعات، فلزات اساسی، فعالیت های کمکی مالی و فرآورده های نفتی بود.


تراز نقدینگی حقیقی منفی ۳۹۰ میلیارد تومان بود. بیشترین خروج پول حقیقی از صنایع محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، بیمه و صندوق بازنشستگی، فرآورده های نفتی و بانکی اتفاق افتاد.


نمادهای تاصیکو، کیمیاتک، فنفت، کاما، چخزر، کساوه، پارس و غپآذر در صدر خریدهای حقیقی قرار داشتند. حقوقی ها تا توانستند از سمگا، بپاس، شپدیس، شپنا، فولاد، فملی، خراسان، میدکو، وگردش و شتران حمایت کردند.


در پایان شاخص کل ۰،۸۸ درصد معادل بیش از ۱۱ هزار واحد افت کرد و به محدوده ۱ میلیون و ۳۱۰ هزار واحد رسید. شپدیس، فملی، پارسان، کچاد، وغدیر، کگل و فولاد بیشترین نقش را در ریزش امروز شاخص کل داشتند. شاخص هموزن هم با ریزش ۳،۷۱۰ واحد معادل ۱،۰۶ درصد به محدوده ۳۴۶ هزار واحد برگشت. شاخص فرابورس نیز به روند نزولی خود ادامه داد و ۱۱۷ پله دیگر پایین رفت و در ارتفاع ۱۷،۷۱ واحد ایستاد.

انتهای خبر

0
0