تحلیل کاربردی هلالات
1402/02/18
09:02
#بورس_کالا یکشنبه 17 اردیبهشت تالار پتروشیمی: دوده صنعتی 422میلیون ريال نخ شگویا 626میلیون ريال-39% رقابت تالار فرآورده نفتی: وکیوم باتوم 144میلی...

#بورس_کالا یکشنبه ۱۷ اردیبهشتتالار پتروشیمی:


دوده صنعتی ۴۲۲میلیون ریال


نخ شگویا ۶۲۶میلیون ریال-۳۹٪ رقابتتالار فرآورده نفتی:


وکیوم باتوم ۱۴۴میلیون ریال-۸۰٪ رقابت


لوبکات ۱۳۰میلیون ریالتالار صنعتی:


شمش فایرا ۱۰۱۵میلیون ریال-۴۰٪ رقابت


شمش فاسمین ۱۳۹۴میلیون ریال-۹۴٪ رقابت


شمش فگستر ۱۵۱۷میلیون ریال-۱۰۴٪ رقابتتالار سیمان:


عرضه ۱.۱۶۶میلیون تن-تقاضا ۱.۴۶میلیون تن


معامله ۱.۰۹میلیون تن-۹٪ رقابت


۲۱۰ مورد معامله، ۱۲۹مورد رقابتبالاترین نرخ رقابت در سیمان شرکت های:


سدور، سخاش، سمتاز، سکرما، ساوه، سخوز، سفانوپایین ترین نرخ سیمان تیپ دو در شرکت های:


سشرق، سقاین، سبجنو، ساروم، سیلام


(این نمادها در فضای تورمی مستعد رشد نرخ بیشتری هستند)

انتهای خبر

0
0