سیگنال یاب روزانه
1400/04/13
09:05
مهم، سود بین بانکی به مرز 18 رسید نرخ سود بین بانکی که روند کاهشی به خود گرفته است، در ادامه این مسیر به 18.12 درصد کاهش یافت

مهم، سود بین بانکی به مرز ۱۸ رسیدنرخ سود بین بانکی که روند کاهشی به خود گرفته است، در ادامه این مسیر به ۱۸.۱۲ درصد کاهش یافت

انتهای خبر

0
0