نوآوران امین
1399/09/30
17:02
سرمایه گذاری ساختمان ایران(#وساخت) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 1221 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1399 ...

سرمایه گذاری ساختمان ایران(#وساخت)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۱۲۲۱ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۳۸۰,۷۵۲ میلیون ریال به مبلغ ۵,۰۲۷,۹۶۶ میلیون ریال رسیده است)


✅شاهد تبدیل زیان خالص به سود خالص بوده ایم و تحقق سود ۴۵۵۰ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0