پایگاه خبری انتخاب
1400/05/25
23:03
🔸 تکذیب خروج خانواده احمدشاه مسعود ▫️راحله مسعود فرزند شاه مسعود می‌گوید جایی نرفته‌اند و در پنجشیر مقاومت می‌کنند. 🆔 @Entekhab_ir

🔸 تکذیب خروج خانواده احمدشاه مسعود▫️راحله مسعود فرزند شاه مسعود می‌گوید جایی نرفته‌اند و در پنجشیر مقاومت می‌کنند.🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0