کدال۳۶۰
1399/08/19
14:34
#سمتاز اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت سيمان ممتازان کرم...

#سمتاز


اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونیاظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هییت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت سیمان ممتازان کرمان - نماد: سمتاز(سممتاز)با عنایت به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هییت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار) بهپیوست اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (موسسه حسابرسی حسابرسی وخدمات مالی ومدیریت ایران مشهود ) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ هییت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور جلوگیری از خروج نقدینگی و تامین سرمایه در گردش و اصلاح ساختار مالی و ارتقا شرکت در بازار سرمایه و پذیرش در بورس / فرابورس ارایه می گردد. بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.۱۳۹۹-۰۸-۱۹ ۱۴:۳۴:۴۷ (۶۹۰۵۹۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0