نوآوران امین
1401/02/29
11:01
قند لرستان (#قلرست) گزارش #فعالیت_ماهانه (#فروردین_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱(اصلاحیه) سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ ✅افزایش ۱۰۹....

قند لرستان (#قلرست)گزارش #فعالیت_ماهانه (#فروردین_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱(اصلاحیه)سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۴/۳۱✅افزایش ۱۰۹.۸۱ درصدی فروش فروردین ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۱,۳۸۰.۶۳ درصدی فروش فروردین ۱۴۰۱ در مقایسه با فروردین ۱۴۰۰


✅رشد ۷۹.۵۸ درصدی فروش ۹ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0