کدال۳۶۰
1401/03/19
16:12
#دفرا گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه گزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/12/29 شرکت فراورده های تزریقی و دارویی ایران با فا...

#دفرا


گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماههگزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت فراورده های تزریقی و دارویی ایران با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۱-۰۳-۱۹ ۱۶:۱۲:۴۷ (۸۹۴۷۳۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0