چارت های رامین جعفری
1399/12/18
22:27
#شاخص کل خب قانون جدید باعث شده اصلاح فرسایشی و زمانبر تر شده باشد نکته اول اینکه یکبار از کف 1129000واحدی شاخص برگشت زد دفعه دوم 1135000واحدی برگش...

#شاخص کل خب قانون جدید باعث شده اصلاح فرسایشی و زمانبر تر شده باشد نکته اول اینکه یکبار از کف ۱۱۲۹۰۰۰واحدی شاخص برگشت زد دفعه دوم ۱۱۳۵۰۰۰واحدی برگشت زد و الان اگه شاخص دووم بیاره و کف تثبیت بشه از ۱۱۷۵۰۰۰ واحدی برگشت زده که کفها بالاتر از کفهای قبلی هست اگه بازار بخاد حرکتی رو ایجاد کنه در وحله اول باید خط روند نزولی و مقاومت ۱۲۷۲۰۰۰ واحدی رو با قدرت بشکند وگرنه دوباره روند فرسایشی و ساید خواهد بودو نوسانی بین مقاومت وحمایتهای نشان داده شده حرکت خواهد کردانتهای خبر

0
0