کدال۳۶۰
1399/11/08
15:06
#تمدن #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/10/30 ▪️ شرکت تامین سرمایه تمدن طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/10/30 معادل 531,001 میلیون ری...

#تمدن


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰▪️ شرکت تامین سرمایه تمدن طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ معادل ۵۳۱,۰۰۱ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه ماه قبل ۸۴٪ کاهش داشته است.▪️«تمدن» با سرمایه ثبت شده ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مبلغ ۵۳۱,۰۰۱ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه ماه قبل ۹۶٪ افت داشته است.۱۳۹۹-۱۱-۰۸ ۱۵:۰۶:۰۲ (۷۱۷۲۰۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0