تحلیل برای سود
1400/10/26
22:10
شرکت نفت، گاز و پتروشیمی تامین | #تاپیکو | 📆 1400/10/26 🔹خالص ارزش روز دارایی ها : 🔹NAV: 23,944 🔸قیمت پایانی سهم در بازار : 🔸PRICE: 13,350 ...

شرکت نفت، گاز و پتروشیمی تامین | #تاپیکو |📆 ۱۴۰۰/۱۰/۲۶🔹خالص ارزش روز دارایی ها :🔹NAV: ۲۳,۹۴۴🔸قیمت پایانی سهم در بازار :🔸PRICE: ۱۳,۳۵۰
♦️قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها :♦️P/NAV: ٪۵۶

انتهای خبر

0
0