بتاسهم
1400/11/19
20:37
#قشیر منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر،تعلیق نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ 1400/11/25 ادامه می یابد

#قشیر منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر،تعلیق نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ ادامه می یابد


انتهای خبر

0
0