کدال۳۶۰
1401/03/31
15:45
#شستا اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_6_ماهه منتهی به 1400/09/30 (#حسابرسی_شده) شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی ▪️ شرکت سرمایه گذا...

#شستا


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۶_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (#حسابرسی_شده) شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
▪️ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به ازای هر سهم ۲۵ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۹٪ افت داشته است.▪️ «شستا» با سرمایه ثبت شده ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ مبلغ ۳,۵۶۲,۵۵۳ میلیون ریال سود محقق کرده است.
۱۴۰۱-۰۳-۳۱ ۱۵:۴۴:۵۰ (۸۸۴۰۱۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0