آواتحلیل
1400/09/07
14:53
#بررسی_گزارش_کدال #شغدیر ✅ پتروشیمی غدیر در آبان 394 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته 58 درصد و متوسط ماههای قبل 39 درصد رشد را نشان ...

#بررسی_گزارش_کدال #شغدیر✅ پتروشیمی غدیر در آبان ۳۹۴ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته ۵۸ درصد و متوسط ماههای قبل ۳۹ درصد رشد را نشان می دهد.✅ این شرکت در این ماه ۷۴۴۵ تن محصولات pvc به صورت داخلی فروخته که نسبت به ماه گذشته ۱۲۰ درصد رشد داشته است.نرخ فروش این محصول ۹ درصد نسبت به ماه گذشته رشد داشته است.
✅ در مجموع ۸ ماه فروش شغدیر به ۲۳۳۵ میلیارد تومان رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹۳ درصد رشد نشان می دهد.📉 قیمت سهم ۹۱۳۰ تومان می باشد و در یک ماه گذشته ۱۰ درصد افت داشته است...انتهای خبر

0
0