کدال۳۶۰
1401/05/30
10:48
#نوری آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه آگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عمومی #فوق_العاده (بجز تغییرات سرمایه) #دوره_12_ماهه منتهی به 1401/12/29 شرکت پتر...

#نوری


آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانهآگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عمومی #فوق_العاده (بجز تغییرات سرمایه) #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت پتروشیمی نوری با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۱-۰۵-۳۰ ۱۰:۴۹:۴۳ (۹۲۶۷۴۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0