بولتن اقتصادی
1399/11/12
15:06
وزیر بهداشت: این خباثت‌ها درباره واکسن روسی خیانت ملی است ▫️می‌گویند قرار است «واکسن نامرغوب وارد کنند و من آن را نمی‌زنم». این حرف‌ها چیست که می‌...

وزیر بهداشت: این خباثت‌ها درباره واکسن روسی خیانت ملی است▫️می‌گویند قرار است «واکسن نامرغوب وارد کنند و من آن را نمی‌زنم». این حرف‌ها چیست که می‌گویید و دل مردم را خالی می‌کنید. این چه خباثتی است.


▫️مگر بی‌غیرت شده‌ایم که برویم واکسن نامرغوب وارد کنیم. به‌خدا این حرف‌ها خیانت ملی است.

انتهای خبر

0
0