بتاسهم
1399/08/11
08:16
خبرمهم برای #خبهمن تحقق سود خالص 2.106.000 میلیون ریالی در شرکت بهمن موتور در دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 طبق گزارش صورت های مالی حسابرسی نشد...

خبرمهم برای #خبهمن تحقق سود خالص ۲.۱۰۶.۰۰۰ میلیون ریالی در شرکت بهمن موتور در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ طبق گزارش صورت های مالی حسابرسی نشده - افزایش ۴۴۶۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته ( دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ )


انتهای خبر

0
0