بتاسهم
1399/09/23
13:22
ارزش معاملات خرد امروز بازار (سهام+حق تقدم) 18171 میلیارد تومان بود. در نمودار فوق، ارزش معاملات خرد در نیمه دوم سال 1399 قابل مشاهده است. کانال تح...

ارزش معاملات خرد امروز بازار (سهام+حق تقدم) ۱۸۱۷۱ میلیارد تومان بود.


در نمودار فوق، ارزش معاملات خرد در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ قابل مشاهده است.


کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0