بورس۲۴
1401/03/08
21:21
«وبرق»در خصوص تعطیلی و عدم فعالیت شرکت صانع روی زنجان شفاف سازی نمود

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوین پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تعطیلی و عدم فعالیت شرکت صانع روی زنجان توضیحاتی را ارائه نمود.

«وبرق»در خصوص تعطیلی و عدم فعالیت شرکت صانع روی زنجان شفاف سازی نمود

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوین پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تعطیلی و عدم فعالیت شرکت صانع روی زنجان توضیحاتی را ارائه نمود.شرکت بیان کرد شایعه مطرح شده صحت نداشته و شرکت صانع روی زنجان با بهره گیری از تمامی ظرفیت های تولیدی در حال فعالیت می باشد.


وبرق
انتهای خبر

0
0