مستر بورس
1399/08/25
12:53
طبق شنیده های موثق موقتا فروش سهام عدالت متوقف شده و احتمالا روند فروش با تغییراتی مواجه خواهد شد .خبرخوبی برای بازار است.

طبق شنیده های موثق موقتا فروش سهام عدالت متوقف شده و احتمالا روند فروش با تغییراتی مواجه خواهد شد .خبرخوبی برای بازار است.


انتهای خبر

0
0