بورس پلنر
1399/08/21
09:13
📌افزایش ضرایب تضمین معاملات اعتباری به ۳۵ درصد ضرایب تضمین در اردیبهشت سال جاری از 35 درصد به 30 درصد کاهش پیدا کرده بود. @bourse_planner1

📌 افزایش ضرایب تضمین معاملات اعتباری به ۳۵ درصد


ضرایب تضمین در اردیبهشت سال جاری از ۳۵ درصد به ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده بود.@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0