کانال تحلیلی پارسیس
1401/05/07
19:43
#کدال #بهار1401 ✳️ گزارش عملکرد فروش و سود شرکتها در بهار 1401👇🏼" ➖ #ویسا سود 159ریالی : ➖ #وآفر سود 3507ریالی : ➖ #وارس سود -5ریالی : رش...

#کدال #بهار۱۴۰۱
✳️ گزارش عملکرد فروش و سود شرکتها در بهار ۱۴۰۱👇🏼"➖ #ویسا سود ۱۵۹ریالی :


➖ #وآفر سود ۳۵۰۷ریالی :


➖ #وارس سود -۵ریالی : رشد ۳۵٪


➖ #فلات سود ۱۲۱۶ریالی :


➖ #وثنو سود ۱۹۲ریالی : رشد ۶۳۲٪


➖ #واعتبار سود ۶۲ریالی : افت -۳۷٪


➖ #نیرو سود -۴۵ریالی : افت -۱۰۴٪


➖ #وثوق سود ۱۰۸ریالی : رشد ۲۲۷٪


➖ #وجامی سود ۱۱۷ریالی : رشد ۲۰۸٪
کانال تحلیلی پارسیس

انتهای خبر

0
0