پایگاه خبری انتخاب
1400/01/08
09:23
♦️آغاز نام نویسی از داوطلبان برای تعیین تکلیف ۶ کرسی مجلس 🔹نام‌نویسی از داوطلبان انتخابات نخستین میاندوره‌ای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از سا...

♦️آغاز نام نویسی از داوطلبان برای تعیین تکلیف ۶ کرسی مجلس🔹نام‌نویسی از داوطلبان انتخابات نخستین میاندوره‌ای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ساعت هشت صبح یکشنبه هشتم فروردین‌ماه ۱۴۰۰ در ۶ حوزه انتخابیه آغاز شد تا نخستین گام برای تعیین تکلیف ۶ کرسی خالی قوه مقننه برداشته شود.جزئیات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲YcR


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0