شکارچی سهام
1399/08/18
09:13
سود بانکی کاهش می‌یابد؟ ▫️شنیده می‌شود بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در حال بررسی کاهش سود بانکی به محدوده ۱۵ درصد هستند ▫️طبق این شنیده نرخ سود بین ب...

سود بانکی کاهش می‌یابد؟


▫️شنیده می‌شود بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در حال بررسی کاهش سود بانکی به محدوده ۱۵ درصد هستند


▫️طبق این شنیده نرخ سود بین بانکی به بازه ۱۲٪ تا ۱۸٪ کاهش می‌یابد


🔸با توجه به کاهش انتظارات تورمی این موضوع در دست بررسی است.بورس نیوزانتهای خبر

0
0