مهدی ساسانی
1399/08/24
13:20
از امروز احتمالا تقاضا برای خرید بلوک های سهام عدالت در تابلو ۲ بالا خواهد رفت از انجا که پیگیری خاصی در خصوص اینکه خریداران فعلی بعدا با سهامی که...

از امروز احتمالا تقاضا برای خرید بلوک های سهام عدالت در تابلو ۲ بالا خواهد رفت


از انجا که پیگیری خاصی در خصوص اینکه خریداران فعلی بعدا با سهامی که خریدند چه میکنند انجام نمی شود


احتمالا برخی از همین خریداران چند روز دیگر سمت فروش ظاهر شده و بازی تکراری این چند ماه بازار سرمایه را مجددا رقم بزنندجدا از اینکه فروش سهام عدالت سهامدارانی که روش مستقیم را انتخاب کرده بودند در این قیمتهای نازل اجحاف به حق آنها است


از طرف دیگر اگر این خرید و فروش های سهام عدالتی مدیریت نشوند هر چه جلسه و هماهنگی و تزریق پول برای تعادل بخشی به بازار سرمایه داشته اید مجددا بر باد خواهد رفت#پیشگیری_بهتراز_درمان_استانتهای خبر

0
0