بتاسهم
1399/09/04
20:32
#خودرو در ابان شبیه ماه قبل بود و 37723 میلیارد ریال فروش داشت در مهر اندکی از شهریور کمتر بود و 37289 میلیارد ریال فروش داشت در شهریور رکورد شک...

#خودرو در ابان شبیه ماه قبل بود و ۳۷۷۲۳ میلیارد ریال فروش داشت


در مهر اندکی از شهریور کمتر بود و ۳۷۲۸۹ میلیارد ریال فروش داشت در شهریور رکورد شکست و ۳۹۶۶۶ میلیارد ریال فروش داشت . حدود ۴۴ هزار دستگاه در شهریور فروخته و ۳۹ هزار دستگاه در مهر و۴۰ هزار دستگاه در ابان که نرخ رشد را در در محصولات پژو شاهدیم .


در مجموع ۲۰۶۳۸۷ میلیارد ریال فروش داشته که ۳۵٪ ان برای۲ ماه اخیر استانتهای خبر

0
0