بورس۲۴
1399/08/18
14:29
مزایده پگاه آذربایجان غربی به کجا رسید؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی اعلام داشت در مزایده عمومی جهت فروش اموال و دارایی مازاد شرکت کننده ای حضور نیافت.


انتهای خبر

0
0