کدال۳۶۰
1399/10/29
10:50
#قهکمت اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_3_ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) شرکت قند هکمتان ▪️ شرکت قند هکمتان در دوره 3 ماهه ...

#قهکمت


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۳_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) شرکت قند هکمتان
▪️ شرکت قند هکمتان در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ به ازای هر سهم ۱,۳۷۰ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸٪ افزایش داشته است.▪️ «قهکمت» با سرمایه ثبت شده ۴۱۰,۴۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ مبلغ ۵۶۲,۰۸۶ میلیون ریال سود محقق کرده است.
۱۳۹۹-۱۰-۲۹ ۱۰:۵۰:۰۲ (۷۰۱۹۶۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0