نوآوران امین
1401/03/03
07:12
آلومتک(#فالوم) صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 50 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1400 در مقایسه با دور...

آلومتک(#فالوم)


صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۳,۱۷۸,۲۵۷ میلیون ریال به مبلغ ۴,۷۶۰,۴۹۹ میلیون ریال رسیده است)


⭕️کاهش ۵۸ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۴۴۹ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0