همفکران
1399/10/10
09:04
#نبض_بازار 📈در گروه خودرویی ها #خودرو در قیمت ۳۲۰ تومان دنبال می شود. #خساپا در قیمت ۲۲۹ تومان داد و ستد می شود. #خبهمن با خبر تجدید ارزیابی جذابش...

#نبض_بازار


📈در گروه خودرویی ها #خودرو در قیمت ۳۲۰ تومان دنبال می شود. #خساپا در قیمت ۲۲۹ تومان داد و ستد می شود. #خبهمن با خبر تجدید ارزیابی جذابش در قیمت ۳۴۴۰ تومان قرار دارد.انتهای خبر

0
0